اولین وبگاه تخصصی جن , علوم غريبه , متافیزیک , ادعیه , سنگ ها
هر سال 12 ماه است و هر ماه را طالعي گفته اند ، در زمان حضرت سليمان كه هر انساني روزگار او شبيه يكي از اين دوازده طالع مي شود و آن طالع به نام :

1-    حمل   2- ثور    3- جوزا    4- سرطان    5- اسد    6- سنبله    7- ميزان    8- عقرب    9- قوس    10- جدي    11- دلو    12- حوت   مي باشد .


1-    حمل به معني بره (Aries) و به شكل ميش نر صاحب دو شاخ تخيل شده (  لقب حضرت مسيح ) ، ماه شمسي معادل آن فروردين و ماه هاي ميلادي معادل آن Mar 21 ….. Apr 20  است .
2-    ثور به معني گاو نر (Taurus) و به شكل گاو تخيل شده ، ماه شمسي معادل آن ارديبهشت و ماه هاي ميلادي معادل آن Apr 21 ….. May 20  است .
3-    جوزا به معني گوسفند سياه (Gemini) و به شكل دو كودك برهنه كه پي يكديگر درآمده اند تخيل شده ، ماه شمسي معادل آن خرداد و ماه هاي ميلادي معادل آن May 21 ….. Jun 21  است . (به آن توأمال نيز گويند)
4-    سرطان به معني خرچنگ (Cancer)  و به شكل خرچنگ تخيل شده ، ماه شمسي معادل آن تير و ماه هاي ميلادي معادل آن Jun 22 ….. Jul 22  است . 
5-    اسد به معني شير  (Leo)  و به شكل شير نر تخيل شده و ماه شمسي معادل آن مرداد و ماه هاي ميلادي معادل آن Jul 23 ….. Aug 23  است .
 
6-    سنبله به معني خوشه گندم  (Virgo) و به شكل دختري كه خوشه گندم به دست گرفته تخيل شده و ماه شمسي معادل آن شهريور و ماه هاي ميلادي معادل آن Aug 24…..Sep 22  است . 
7-    ميزان به معني ترازو  (Libra)  و به شكل ترازو تخيل شده ( دليل نام گذاري كه در اين مدت روزها با شبها برابر اند ) ، ماه شمسي معادل آن مهر و ماه هاي ميلادي معادل آن Sep 22…..Oct 22  است . 
8-    عقرب به معني كژدم (Scorpio) و به شكل عقرب يا كژدم تخيل شده و ماه شمسي معادل آن آبان و ماه هاي ميلادي معادل آن Oct 23…..Nov 21  است . 
9-    قوس به معني كمان يا كمان گردون (Sagittarius) و به شكل مرد تيراندازي تخيل شده ، ماه شمسي معادل آن آذر و ماه هاي ميلادي معادل آن Nov 22…..Dec 21  است . 
10-    جدي به معني بزغاله نر (Capricorn) و به شكل بزغاله نر با دو شاخ تخيل شده ، ماه شمسي معادل آن دي و ماه هاي ميلادي معادل آن Dec 22…..Jan 19  است . 
11-     دلو به معني كوزه (Aquarius) و به شكل مرد ايستاده كه يك كوزه واژگون در دست دارد و آب از آن روان است تخيل شده ، ماه شمسي معادل آن بهمن و ماه هاي ميلادي معادل آن Jan 20…..Feb 18  است . 
12-     حوت به معني ماهي (Pisces) و به شكل دو ماهي درهم كنند ، دنبال هردو به هم تخيل شده ، ماه شمسي معادل آن اسفند و ماه هاي ميلادي معادل آن Feb 19…..Mar 20  است . 

هرگاه بخواهيد طالع شخصي را پيدا كنيم بايد نام و نام مادر او را به ابجد كبير در آورده  و با هم جمع كنيم سپس حاصلجمع را تقسيم بر 12 كرده و باقيمانده طالع شخص مي گردد .

** توجه !!!
اگر زماني باقيمانده 00 باشد بايد نام تنها را تقسيم بر دوازده كنيد و باقيمانده طالع آن شخص مي شود .
بايد بدانيد كه فرق حروف ابجد با حروف فارسي اين است كه :
در حروف فارسي 32 حرف وجود دارد اما در عربي حروف ابجد 28 حرف است و فرق آنها 4 حرف ( گ – چ – پ – ژ ) مي باشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسي اين حروف حذف مي گردد .
مانند : آقاي (( هوشنگ بنت ژاله  )) وقتي مي خواهيم  طالع آقاي هوشنگ را حساب كنيم به طريق زير عمل مي كنيم .
(ه = 5)  + (و = 6) + (ش = 300) + (ن = 50) + (گ = خالي)    حاصلجمع اعداد برابر : 361
(ژ = خالي) + (ا = 1)  +  (ل = 30)  +  (ه = 5)   حاصلجمع اعداد برابر : 36

همانطوريكه مشاهده مي كنيد جمع عدد هوشنگ به عدد ابجد كبير مي شود
( 361=5+6+300+50)  و همچنين جمع عدد ژاله به عدد ابجد كبير مي شود (36=1+30+5)

كه مجموع نام و نام مادر مي شود ( 397=36+361)
چون كه 12 طالع در سال داريم عدد فوق را بر 12 تقسيم مي كنيم (397تقسيم بر 12 باقيمانده 1 مي شود ) و طالع آن حمل مي شود .

توجه داشته باشيد كه در علوم غريبه براي به دست آوردن طالع شخص تنها از طريق حروف ابجد مهم بوده و مدنظر است و
تولد فرد در هر ماه از سال طالع او از اين لحاظ مد نظر نيست .
 
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۹/۰۹/۰۵ساعت 16:14  توسط  محمد  |